Wiadomości

08-08-2016

UWAGA! Zmiana w zakresie obowiązków informacyjno-promocyjnych beneficjentów PROW 2014-2020

Podwyższono z kwoty 10 000 EUR do kwoty 50 000 EUR próg, od którego w okresie realizacji operacji beneficjent ma obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną.

Zgodnie z nowym brzmieniem części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia nr 808/2014 (zmiana wprowadzona rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2016/669 z dn. 28 kwietnia 2016 r.), w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, w przypadku operacji dotyczącej działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR (dla JST – koszty kwalifikowalne), za pomocą umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu (min. A 3) lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe z Unii.

Po uwzględnieniu ww. zmiany obowiązki informacyjne beneficjentów w okresie realizacji operacji polegają na informowaniu opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW za pomocą:

  1. Zamieszczenia na stronie internetowej beneficjenta, krótkiego opisu operacji, obejmującego jej cele oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii – WSZYSCY BENEFICJENCI;
  2. umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu (min. A 3) lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe z Unii - w przypadku operacji dotyczącej działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR (dla JST – koszty kwalifikowalne);
  3. umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa tymczasowego bilbordu dużego formatu - w przypadku operacji dotyczącej działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR (dla JST – koszty kwalifikowalne).

Po zakończeniu ww. operacji, dla której wsparcie publiczne przekracza 500 000 EUR, beneficjent umieszcza na stałe tablicę lub bilbord dużego formatu w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa.

Wzory plakatów/tablic/bilbordów znajdują się w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Księga wizualizacji oraz niezbędne logotypy, w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl (zakładka PROW 2014-2020/Działania informacyjne PROW 2014-2020/Księga wizualizacji i logotypy) oraz na bieżącej stronie pod adresem prow.lubelskie.pl/dla-realizujacych-projekty/ksiega-wizualizacji-znaku-prow-2014-2020.

 

Zaaktualizowane: 08-08-2016 14:58

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo