Wiadomości

21-09-2020

Ważna informacja dla Beneficjentów

 

Informujemy, że w przypadku uchybienia terminu złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy przez wnioskodawcę z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego istnieje możliwość przywrócenia terminu, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż 60 dni po ustaniu tych przyczyn.

Należy mieć jednak na względzie, że nie wszyscy wnioskodawcy, którym zostanie przywrócony termin mogą liczyć na otrzymanie wsparcia, może się bowiem okazać, że w momencie weryfikacji spełnienia warunków przyznania pomocy (po przywróceniu terminu) nie będzie dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia.

Zaaktualizowane: 21-09-2020 15:19

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo