Wiadomości

21-09-2016

Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środków transportu - w ramach poddziałania 19.2.

W załączeniu przekazujemy skan pisma zawierającego wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środków transportu - w ramach poddziałania 19.2.

POBIERZ SCAN

Utworzone: 21-09-2016 14:33 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo