Wiadomości

31-03-2020

Zmiana terminu naboru wniosków "Gospodarka wodno-ściekowa"!!!

W związku z obecną sytuacją w kraju Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wydłużeniu do 14 maja 2020 roku terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Wielu samorządowców zgłaszało problem z przygotowaniem wniosków w terminie kwietniowym. W związku z licznymi prośbami, Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił przedłużyć termin składania wniosków z 16 kwietnia do 14 maja 2020 roku. 

Utworzone: 31-03-2020 14:29

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo