Wiadomości

18-10-2019

Zmiana załączników dla poddziałania 19.2 i 19.3

W ramach Działania 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" zaktualizowane zostały następujące załączniki:

1. Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

  • opublikowano zaktualizowane "Klauzule RODO"
  • opublikowano zaktualizowany "Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji"

2. Poddziałanie 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

  • opublikowano zaktualizowane "Klauzule RODO"

 

Utworzone: 18-10-2019 14:43

POBIERZ

Utworzone: 18-10-2019 14:46

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo