Projekty w gminach

Zmiana terminu spotkań informacyjnych dotyczących PROW 2014 - 2020

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Zmiana terminu spotkań informacyjnych dotyczących PROW 2014 - 2020

Lokalna Grupa Działania "Ziemi Kraśnickiej informuje, iż nastąpiła zmiana terminu  cyklu spotkań informacyjnych, dotyczących możliwości pozyskania środków PROW na lata 2016 - 2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na zdjęciu powyżej.

Zaaktualizowane: 26-08-2016 13:54 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.