Wiadomości

06-09-2019

Uwaga ! zmiana dokumentów aplikacyjnych - Gospodarka Wodno-Ściekowa

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonała zmian w dokumentacji aplikacyjnej. Aktualne dokumenty znajdują się na naszej stronie pod linkiem: http://prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

Utworzone: 06-09-2019 09:51 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo