Wzory dokumentów

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Zaaktualizowane: 27-07-2017 11:18 przez Paweł Chyła

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

 1. Wniosek_o przyznanie pomocy _WoPP_19.3_1z

  Plik .xlsx, 193,15 kB

 2. Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19.3_1z

  Plik .pdf, 537,54 kB

 3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY IWoPP_19.3_1z

  Plik .pdf, 742,34 kB

 4. Umowa o przyznaniu pomocy

  Plik .doc, 378,00 kB

 5. Umowa o przyznaniu pomocy

  Plik .pdf, 829,03 kB

 6. zał 1 do Umowy

  Plik .xlsx, 25,61 kB

 7. zał 1 do Umowy

  Plik .pdf, 115,42 kB

 8. zał 2 do Umowy

  Plik .xls, 35,00 kB

 9. zał 2 do Umowy

  Plik .pdf, 179,68 kB

 10. zał 3 do Umowy

  Plik .doc, 79,50 kB

 11. zał 3 do Umowy

  Plik .pdf, 381,36 kB

 12. zał 4 do Umowy

  Plik .docx, 25,58 kB

 13. zał 4 do Umowy

  Plik .pdf, 376,03 kB

Zaaktualizowane: 17-01-2017 12:40 przez Paweł Chyła

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

 1. Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  Plik .pdf, 579,61 kB

 2. Wniosek o zaliczkę

  Plik .pdf, 477,13 kB

 3. Wniosek_o_zaliczke_

  Plik .xls, 88,00 kB

 4. Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Plik .pdf, 350,59 kB

 5. Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Plik .xls, 46,50 kB

Utworzone: 23-09-2016 13:28 przez Paweł Chyła

Wytyczne 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Wytyczne 2_1_2016

  Plik .pdf, 19,48 MB

Zaaktualizowane: 01-09-2016 11:51 przez Paweł Chyła

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 27-07-2017 11:21 przez Paweł Chyła

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 27-12-2016 08:06 przez Paweł Chyła

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Zaaktualizowane: 28-09-2017 12:10 przez Paweł Chyła

Wsparcie przygotowawcze w ramach LEADER

 1. Wniosek o przyznanie pomocy

  Plik .pdf, 228,08 kB

 2. Wniosek o przyznanie pomocy

  Plik .xlsx, 131,40 kB

Utworzone: 29-06-2016 11:28 przez Paweł Chyła

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Utworzone: 29-06-2016 11:35 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo