Wzory dokumentów

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - PROW 2014 - 2020

Zaaktualizowane: 09-10-2018 10:47

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i Kształtowanie Przestrzeni Publicznej

Zaaktualizowane: 19-09-2018 10:15

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" (aktualizacja kwiecień 2019)

Zaaktualizowane: 18-10-2019 14:15

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

 1. Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  Plik .pdf, 579,61 kB

 2. Wniosek o zaliczkę

  Plik .pdf, 477,13 kB

 3. Wniosek_o_zaliczke_

  Plik .xls, 88,00 kB

 4. Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Plik .pdf, 350,59 kB

 5. Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Plik .xls, 46,50 kB

Utworzone: 23-09-2016 13:28

Wytyczne 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Wytyczne 2_1_2016

  Plik .pdf, 19,48 MB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do zastosowania po 16.10.2017 r.)

 1. Załącznik nr 1

  Plik .xlsx, 17,32 kB

 2. Załącznik nr 1

  Plik .pdf, 208,97 kB

 3. Załącznik nr 2

  Plik .xls, 35,00 kB

 4. Załącznik nr 2

  Plik .pdf, 179,96 kB

 5. Załącznik nr 3

  Plik .pdf, 533,70 kB

 6. Załącznik nr 3

  Plik .docx, 31,85 kB

 7. Załącznik nr 3a

  Plik .docx, 27,37 kB

 8. Załącznik nr 3a

  Plik .pdf, 655,87 kB

 9. Załącznik nr 5

  Plik .pdf, 274,75 kB

 10. Załącznik nr 5

  Plik .xlsx, 115,04 kB

 11. Zakres BP_inne_3z

  Plik .xlsx, 28,41 kB

 12. Zakres BP_inkubator_3z

  Plik .xlsx, 29,41 kB

 13. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WoPP_19.2_I_3z

  Plik .xlsx, 280,27 kB

 14. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY WoPP_19.2_I_3z

  Plik .pdf, 1,18 MB

 15. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY IW-1_19.2_I_3z

  Plik .pdf, 1,32 MB

 16. INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU IPbiznesplan_3z

  Plik .pdf, 1,03 MB

 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn

  Plik .xlsx, 149,90 kB

 18. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ OPERACJI WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn

  Plik .pdf, 805,24 kB

 19. BIZNESPLAN BP_I_Inkubator_3z

  Plik .pdf, 871,42 kB

 20. BIZNESPLAN BP_I_Inkubator_3z

  Plik .docx, 100,08 kB

 21. BIZNESPLAN BP_I_3z

  Plik .pdf, 855,29 kB

 22. BIZNESPLAN BP_I_3z

  Plik .docx, 104,83 kB

 23. RODO_klauzule_DO LISTY OBECNOŚCI 19.2

  Plik .docx, 31,18 kB

 24. RODO_klauzule_DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO_19.2

  Plik .docx, 30,48 kB

 25. Klauzule RODO 19.2

  Plik .docx, 53,36 kB

 26. umowa_nastepstwo_31.05.2019

  Plik .pdf, 549,37 kB

 27. Zalacznik_nr_2_umowa_nastepca_31.05.2019

  Plik .pdf, 180,52 kB

 28. Zalacznik_nr_4__umowa_nastepca_pr_DB_31.05.2019

  Plik .pdf, 430,51 kB

 29. INFORMACJAMONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU IMBP_IPRO_19_2_IW_P_20191004

  Plik .xlsx, 124,87 kB

 30. INFORMACJAMONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU IMBP_IPRO_19_2_IW_P_20191004

  Plik .pdf, 409,36 kB

 31. INFORMACJA POMOCNICZA IP_IMBP_IPRO_19_2_IW_P_20191004

  Plik .pdf, 535,95 kB

Zaaktualizowane: 13-01-2021 11:11

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do zastosowania po 16.10.2017 r.)

Zaaktualizowane: 13-01-2021 09:45

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (do zastosowania po 16.10.2017 r.)

Zaaktualizowane: 18-10-2019 14:17

Wsparcie przygotowawcze w ramach LEADER

 1. Wniosek o przyznanie pomocy

  Plik .pdf, 228,08 kB

 2. Wniosek o przyznanie pomocy

  Plik .xlsx, 131,40 kB

Utworzone: 29-06-2016 11:28

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Zaaktualizowane: 09-07-2018 12:33

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo