Wzory dokumentów

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

 1. WoPP_7.4.1_7.6.1_1z

  Plik .xlsx, 136,81 kB

 2. IW WoPP_7 .4.1-7.6.1 1z

  Plik .pdf, 1,05 MB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36 przez Paweł Chyła

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36 przez Paweł Chyła

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

 1. Wniosek_o przyznanie pomocy _WoPP_19.3_1z

  Plik .xlsx, 193,15 kB

 2. Wniosek o przyznanie pomocy - WoPP_19.3_1z

  Plik .pdf, 537,54 kB

 3. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY IWoPP_19.3_1z

  Plik .pdf, 742,34 kB

 4. Umowa o przyznaniu pomocy

  Plik .doc, 378,00 kB

 5. Umowa o przyznaniu pomocy

  Plik .pdf, 829,03 kB

 6. zał 1 do Umowy

  Plik .xlsx, 25,61 kB

 7. zał 1 do Umowy

  Plik .pdf, 115,42 kB

 8. zał 2 do Umowy

  Plik .xls, 35,00 kB

 9. zał 2 do Umowy

  Plik .pdf, 179,68 kB

 10. zał 3 do Umowy

  Plik .doc, 79,50 kB

 11. zał 3 do Umowy

  Plik .pdf, 381,36 kB

 12. zał 4 do Umowy

  Plik .docx, 25,58 kB

 13. zał 4 do Umowy

  Plik .pdf, 376,03 kB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36 przez Paweł Chyła

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020

 1. Instrukcja_wypelniania__wniosku_o_zaliczke

  Plik .pdf, 579,61 kB

 2. Wniosek o zaliczkę

  Plik .pdf, 477,13 kB

 3. Wniosek_o_zaliczke_

  Plik .xls, 88,00 kB

 4. Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Plik .pdf, 350,59 kB

 5. Wzor_gwarancji_zaliczkowej

  Plik .xls, 46,50 kB

Utworzone: 23-09-2016 13:28 przez Paweł Chyła

Wytyczne 2/1/2016 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Wytyczne 2_1_2016

  Plik .pdf, 19,48 MB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36 przez Paweł Chyła

I.Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do zastosowania po 16.10.2017 r.)

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36 przez Paweł Chyła

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (do zastosowania po 16.10.2017 r.)

 1. umowa_P

  Plik .rar, 961,82 kB

 2. umowa_3z

  Plik .docx, 90,60 kB

 3. umowa_P_3z

  Plik .pdf, 734,88 kB

 4. WYKAZ DZIAŁEK P_zał 2

  Plik .pdf, 180,68 kB

 5. Wykaz działek zał 2

  Plik .xls, 35,00 kB

 6. Wniosek WoPP_19.2_P_3z

  Plik .xlsx, 154,04 kB

 7. Wniosek WoPP_19.2_P_3z

  Plik .pdf, 834,18 kB

 8. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY IW_WoPP_19.2_P_3z

  Plik .pdf, 814,97 kB

 9. Zakres BP_premie_3z

  Plik .xlsx, 29,71 kB

 10. Biznesplan BP_P_3z

  Plik .pdf, 856,42 kB

 11. Biznesplan BP_P_3z

  Plik .docx, 101,42 kB

 12. INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU IPbiznesplan_3z

  Plik .pdf, 1,03 MB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36 przez Paweł Chyła

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (do zastosowania po 16.10.2017 r.)

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:36 przez Paweł Chyła

Wsparcie przygotowawcze w ramach LEADER

 1. Wniosek o przyznanie pomocy

  Plik .pdf, 228,08 kB

 2. Wniosek o przyznanie pomocy

  Plik .xlsx, 131,40 kB

Utworzone: 29-06-2016 11:28 przez Paweł Chyła

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Utworzone: 29-06-2016 11:35 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo