Wiadomości

29-12-2016

Zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy ( wersja 3z ) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 - inne operacje

Agencja Restruturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zatwierdzony formularz umowy o przyznaniu pomocy ( wersja 3z ) dla operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wzory dostępne są do pobrania w poniższym załączniku oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: www.prow.lubelskie.pl/dla-wnioskujacych/wzory-dokumentow

Utworzone: 29-12-2016 12:32 przez Paweł Chyła

Utworzone: 29-12-2016 12:32 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo