Wzory dokumentów

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne i Kształtowanie Przestrzeni Publicznej

 1. WOP (4z)

  Plik .xlsx, 222,95 kB

 2. IWoP_(4z)

  Plik .pdf, 897,83 kB

Zaaktualizowane: 25-05-2018 11:45 przez Paweł Chyła

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaaktualizowane: 23-03-2018 11:36 przez Paweł Chyła

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

 1. WOP (4z)

  Plik .xlsx, 222,95 kB

 2. IWoP_(4z)

  Plik .pdf, 897,83 kB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:40 przez Paweł Chyła

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Zaaktualizowane: 22-03-2018 09:28 przez Paweł Chyła

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

 1. WOP (4z)

  Plik .xlsx, 222,95 kB

 2. IWoP_(4z)

  Plik .pdf, 897,83 kB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:43 przez Paweł Chyła

Gospodarka wodno - ściekowa

 1. WOP (4z)

  Plik .xlsx, 222,95 kB

 2. IWoP_(4z)

  Plik .pdf, 897,83 kB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:43 przez Paweł Chyła

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 19-10-2017 15:21 przez Paweł Kozar

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 17-05-2018 09:52 przez Paweł Chyła

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Zaaktualizowane: 19-10-2017 13:39 przez Paweł Kozar

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych "PROW 2014 - 2020"

 1. WOP (4z)

  Plik .xlsx, 222,95 kB

 2. IWoP_(4z)

  Plik .pdf, 897,83 kB

Zaaktualizowane: 19-01-2018 12:43 przez Paweł Chyła

Scalanie gruntów

Zaaktualizowane: 22-01-2018 14:11 przez Paweł Chyła

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Utworzone: 29-06-2016 10:33 przez Paweł Chyła

 • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
 • Lubelskie - logo
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
 • PROW - logo