Wzory dokumentów

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Zaaktualizowane: 31-10-2018 09:52

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" i "Kształtowanie Przestrzeni Publicznej".

Zaaktualizowane: 31-10-2018 09:52

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Zaaktualizowane: 31-10-2018 09:52

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" (aktualizacja kwiecień 2019)

Zaaktualizowane: 18-10-2019 14:17

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Gospodarka wodno - ściekowa".

Zaaktualizowane: 31-10-2018 09:53

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Zaaktualizowane: 03-06-2020 13:26

Scalanie gruntów

Zaaktualizowane: 13-11-2018 07:56

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo