Wzory dokumentów

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaaktualizowane: 07-07-2017 09:49 przez Paweł Chyła

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Utworzone: 05-12-2016 14:34 przez Paweł Chyła

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Zaaktualizowane: 20-10-2017 07:58 przez Paweł Kozar

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Zaaktualizowane: 07-12-2016 11:09 przez Paweł Chyła

Gospodarka wodno - ściekowa

Zaaktualizowane: 07-12-2016 11:09 przez Paweł Chyła

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 19-10-2017 15:21 przez Paweł Kozar

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 19-10-2017 13:37 przez Paweł Kozar

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Zaaktualizowane: 19-10-2017 13:39 przez Paweł Kozar

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych "PROW 2014 - 2020"

Zaaktualizowane: 07-12-2016 11:09 przez Paweł Chyła

Scalanie gruntów

Zaaktualizowane: 05-12-2017 15:01 przez Paweł Chyła

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Utworzone: 29-06-2016 10:33 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo