Wzory dokumentów

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Utworzone: 05-12-2016 14:34 przez Paweł Chyła

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Zaaktualizowane: 09-11-2016 11:05 przez Paweł Chyła

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Zaaktualizowane: 07-12-2016 11:09 przez Paweł Chyła

Gospodarka wodno - ściekowa

Zaaktualizowane: 07-12-2016 11:09 przez Paweł Chyła

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 08-09-2016 14:22 przez Paweł Chyła

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 08-09-2016 14:23 przez Paweł Chyła

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Zaaktualizowane: 08-09-2016 14:28 przez Paweł Chyła

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych "PROW 2014 - 2020"

Zaaktualizowane: 07-12-2016 11:09 przez Paweł Chyła

Scalanie gruntów

  1. WoP-4.3 _1z_24.02.2016

    Plik .xlsx, 71,59 kB

  2. IWoP-4 3 _1z_24.02.2016

    Plik .pdf, 430,50 kB

Zaaktualizowane: 21-03-2017 08:51 przez Paweł Chyła

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Utworzone: 29-06-2016 10:33 przez Paweł Chyła

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Utworzone: 10-02-2017 14:32 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • PROW - logo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014 – 2020.