Wzory dokumentów

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Zaaktualizowane: 27-07-2018 14:10 przez Paweł Chyła

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" i "Kształtowanie Przestrzeni Publicznej".

Zaaktualizowane: 27-07-2018 14:10 przez Paweł Chyła

19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zaaktualizowane: 09-07-2018 12:36 przez Paweł Chyła

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.

Zaaktualizowane: 27-07-2018 14:11 przez Paweł Chyła

Operacje w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"

Zaaktualizowane: 09-07-2018 12:37 przez Paweł Chyła

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. "Gospodarka wodno - ściekowa".

Zaaktualizowane: 27-07-2018 14:11 przez Paweł Chyła

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 09-07-2018 12:37 przez Paweł Chyła

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Zaaktualizowane: 09-07-2018 12:37 przez Paweł Chyła

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Zaaktualizowane: 09-07-2018 12:37 przez Paweł Chyła

Scalanie gruntów

Zaaktualizowane: 22-01-2018 14:11 przez Paweł Chyła

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Utworzone: 29-06-2016 10:33 przez Paweł Chyła

  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich - logo
  • Lubelskie - logo
  • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - logo
  • PROW - logo